Tyyne  I   Tyynen tulokset  I   Kehityskuvat  I   Tyynen (sisarusten) kuvagalleria

Tyynen kehitys


17-kuukauden iässä (© Tiina Väyrynen)


8-kuukauden iässä (© Mirka Jantunen)


15 viikon iässä (© Jenni Heini)


14 viikon iässä (© Mirka Jantunen)


13 viikon iässä (© Olli Kinnunen)


11 viikon iässä (© Olli Kinnunen)


9 viikon iässä


7 viikon iässä (© Mirka Jantunen)


5 viikon iässä (© Mirka Jantunen)


4 viikon iässä


20 päivän iässä


11 päivän iässä


1 päivän iässä

Hanna-Mari Kinnunen   I   Vesikkotie 10 D, 01450 Vantaa   I   040 754 1737   I   hm.kinnunen@ainstainin.fi